Závěrečné práce žáků IX. třídy

Cílem závěrečných prací je vést žáka k systematické práci, dát mu prostor pro prezentaci svých znalostí a schopností. Žák prokáže schopnost pracovat samostatně i pod vedením svého učitele, vyhledávat informace, uvědomovat si souvislosti, analyzovat, syntetizovat, vyjádřit své myšlenky, zpracovat textovou část elektronicky a veřejně prezentovat a obhájit svoji práci. Práce jsou součástí našeho školního vzdělávacího programu a tedy povinné pro všechny žáky devátého ročníku. Jsou zahrnuty do hodnocení žáka v příslušném předmětu.

Požadavky:

Obsah: věcná správnost, nápaditost a originalita, více zdrojů informací (uvádět zdroje), gramatická, stylistická a estetická úroveň

Rozsah:
  • 4 strany A4 - 4 x 1800 úhozů
  • font 12
  • řádkování 1,5 řádku
  • zarovnání do bloku
  • číslování stránek
  • 1 výtisk                   

Hodnocení: 4 stupně - vynikající, velmi dobrý, vyhovující, nevyhovující

Harmonogram závěrečných prací 2020/20201
do 24. 10. 2020  zveřejnění témat
do 15. 11. 2020  žák si vybere téma a zapíše se
do 7. 12. 2020  stanovení oponenta
do 4. 06. 2021  finální odevzdání práce
14.6.2021 seznámení žáků s výsledky  

Kritéria hodnocení záverečné práce

Kritérium

Počet bodů

Formální stránka - 4 x A4, font 12, řídkování 1,5, zarovnání do bloku, číslování stránek, 1 výtisk 20 

Splnění tématu

10

Nápaditost, výsledky vlastní práce, vlastního zkoumání

10

Obrázky, grafy

5

Gramatická, stylistická a estetická úroveň

10

Zdroje

5

Spolupráce se školitelem

5

Termín odevzdání

5

Počet bodů

70

 

Celkové hodnoceni

     
63 - 70 bodů 90 % VYNIKAJÍCÍ
52 - 62 bodů 75 % VELMI DOBRÉ
35 - 51 bodů  50 % VYHOVUJÍCÍ
0 - 34 bodů    NEVYHOVUJÍCÍ
     

Témata k závěrečným pracím žáků IX. tříd pro školní rok 2020/2021

Školitel
Téma
Jméno žáka
Oponent
Hančová
Téma domluví
Helena Chvalová
Lipanská
Život ve slumech
Hermína Hančová
Ginzelová
Pavlová
Bezpečné chování na internetu
Tomáš Dvořák
Šejvlová
Čokoládová tretra- spoluorganizace soutěže
Mezera Vojtěch
Macková
Lipanská
Kroužkování ptáků
Karolína Veselá
Erlebachová
Recyklace v praxi
Tereza Čermáková
Müller
Čechová
Deprese jako nemoc
Mariana Lachoutová
Prajsová
Spektrum sexuálních a genderových identit - LGBT+
Jakub Synek
Hančová
Havlíková
Vídeň
Marie Martinová
Říha
Bratři Grimmové a jejich pohádky
Adéla Siglerová
Makovcová
Hradilková
Karolína Kormundová - téma vlastní
Karolína Kormundová
Havlíková
Studium v zahraničí - proč a jak?
Kateřina Krumlová
Macková
Kubátová
Téma po domluvě
Bohuslav Bürger
Majorová
Sedlářství
Simana Dvořáková
Suchá
Macková
Téma po domluvě
Anna Ernestová
Suchá
Majorová
Vznik a vývoj českého znaku
Adam Boháč
Karous
Alfons Mucha a jeho dílo
Adéla Řeháková
Wagnerová
Makovcová
Král komiků Vlasta Burian
Lukáš Le
Ginzelová
Prajsová
Hudba ve filmu - historie a současnost
Kristýnko Břeská
Kubátová
Freund
Gabriela Brůžková
Čechová
Müller
Rozhovor s pamětníkem - orální historie
Matyáš Bek
Suchá
Porovnání rozdílů mezi basebalem a softbalem
Krejsa Dominik
Pavlová
Radovanská
Operace Valkýra
Antonín Šejvl
Karous
Dějiny hudby
Agáta Kolací
Ginzelová
Roll
Jubilejní 20. ročník Noci a Andersenem
Barbora Attlová
Makovcová
Dítě v on-line světě
Samir Obeidat
Pavlová
Říha
Zvuk
Jan Rothe
Radovanská
René Descartes - grafy funkcí
Tomáš Jamrich
Erlebachová
Wagnerová
Nebyl jen Karlštejn aneb hrady Karla IV.
Michal Jaroušek
Majorová
Češi v RAF
Tadeáš Ondráček
Erlebachová
Fišerová
Sůl nad zlato
Šimon Fafejta
Hančová
Coca cola
Adam Hlaváčik
Šejvlová
Karous
Umění ve veřejném prostoru
Petr Chlaň
Hradilková
Angažovaný komiks
Alexandr Kozák
Fišerová
Šejvlová
Tenis
Šárka Kvasilová
Dana Martinová
Jezdectví
Eliška Kameníčková
Roll
 
 
 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Navigace

Mapa stránek

Hledat