Závěrečné práce žáků IX. třídy

Cílem závěrečných prací je vést žáka k systematické práci, dát mu prostor pro prezentaci svých znalostí a schopností. Žák prokáže schopnost pracovat samostatně i pod vedením svého učitele, vyhledávat informace, uvědomovat si souvislosti, analyzovat, syntetizovat, vyjádřit své myšlenky, zpracovat textovou část elektronicky a veřejně prezentovat a obhájit svoji práci. Práce jsou součástí našeho školního vzdělávacího programu a tedy povinné pro všechny žáky devátého ročníku. Jsou zahrnuty do hodnocení žáka v příslušném předmětu.

Požadavky:

Obsah: věcná správnost, nápaditost a originalita, více zdrojů informací (uvádět zdroje), gramatická, stylistická a estetická úroveň

Rozsah:
  • 4 strany A4 - 4 x 1800 úhozů
  • font 12
  • řádkování 1,5 řádku
  • zarovnání do bloku
  • číslování stránek
  • 1 výtisk                   

Hodnocení: 4 stupně - vynikající, velmi dobrý, vyhovující, nevyhovující

Harmonogram závěrečných prací 2021/2022
do 20. 10. 2021  zveřejnění témat
do 15. 11. 2020  žák si vybere téma a zapíše se
do 7. 12. 2021  stanovení oponenta
do 6. 06. 2022  finální odevzdání práce
16. 6., 17. 6.2022  obhajoby závěrečných prací

Kritéria hodnocení záverečné práce

Kritérium

Počet bodů

Formální stránka - 4 x A4, font 12, řídkování 1,5, zarovnání do bloku, číslování stránek, 1 výtisk 20 

Splnění tématu

10

Nápaditost, výsledky vlastní práce, vlastního zkoumání

10

Obrázky, grafy

5

Gramatická, stylistická a estetická úroveň

10

Zdroje

5

Spolupráce se školitelem

5

Termín odevzdání

5

Počet bodů

70

 

Celkové hodnoceni

     
63 - 70 bodů 90 % VYNIKAJÍCÍ
52 - 62 bodů 75 % VELMI DOBRÉ
35 - 51 bodů  50 % VYHOVUJÍCÍ
0 - 34 bodů    NEVYHOVUJÍCÍ
     

Témata k závěrečným pracím žáků IX. tříd pro školní rok 2021/2022

Školitel Téma Jméno žáka Oponent
Hančová Vymysli a vytvoř pracovní listy (z P,Z), nebo didaktickou pomůcku pro své mladší spolužáky Jan Suchý Lipanská
Zdravá výživa Adéla Strejčková Macková
Pavlová Organizace školního turnaje v badmintonu- II.st. Vojtěch Dvorský Martinová
Vzdělávací aplikace v distanční výuce. Kačka Humlová Macková
Bujňáková Animoterapie - terapie prostřednictvím zvířat Tereza Sahulková Lipanská
Čechová Techniky malby  Valentina Bzirská Radovanská
Erlebachová N. Reklama na internetu Lukáš Knotek Čechová
Internet a jeho vliv na tvorbu názoru Petr Zúbek Radovanská
Fišerová Voda, vzduch chlebový kvas Veronika Brabcová Lipanská
Nikol Musilová Lipanská
Síla zvuku Anička Pavlíková Prajsová
Jurková Turistické cíle v anglicky mluvících zemích Veronika Spáčilová Macková
Slang v počítačových hrách Martin Kučera Bujňáková
Kubátová Komiks v jazykovém vzdělávání Eliška Brabencová Havlíková
Jak se světlo naučilo kreslit Matyáš Večerka Roll
Majorová Příčiny deprese u mladistvých Klára Růžičková Havlíková
Naučná stezka Třebotovem Kristýna Králová Rendlová
Makovcová Péče o duševní zdraví Anděla Oríšková Prajsová
Müller Orální historie (rozhovor s pamětníkem) Ouřada Čechová
Prezentace politických stran na sociálních sítích Purnochová Makovcová
Radovanská Oblíbený hudební nástroj - dle domluvy Jakub Stehlík Prajsová
Říha Astronomie- dořesnění Daniel Dvorský Horváth
Starověká matematika Ondřej Strieblik Bujňáková
Suchá Loutka, maňásek, prstové loutky - vlastní výroba Pavel Sedláček Roll
Lidové řemeslo Jaroslav Linhart Makovcová
Erlebachová H. Život lidí s postižením Robert Šlehofer Roll
Kubistické domy v Praze Matěj Malík Havlíková

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Navigace

Mapa stránek

Hledat