Školní speciální pedagog

Speciální pedagog při Základní škole a Mateřské škole Třebotov

(školní rok 2018/2019)
Mgr. Marcela Roll

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních.

O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Školní speciální pedagog nabízí možnost učitelům, žákům a především jejich rodičům konzultovat některé problémy, které souvisí se speciálními vzdělávacími potřebami žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních.

Na školního speciálního pedagoga se tedy mohou obracet učitelé školy, žáci i rodiče během pracovní doby i mimo ni (viz níže).
Všechny informace, které speciální pedagog při své práci získá, jsou vázány profesionálním tajemstvím a jsou pouze pro potřebu speciálního pedagoga. Při své práci se speciální pedagog řídí etickými normami své profese.


Školní speciální pedagog pracuje v těchto oblastech:

  • zajišťuje individuální a skupinovou péči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (pravidelná či nepravidelná setkávání s jednotlivcem nebo skupinou žáků) s rodiči či bez rodičů. Vždy s písemným souhlasem zákonného zástupce.
  • vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zařazuje je do speciálně pedagogické péče
  • průběžně a dlouhodobě pečuje o žáky s neprospěchem a vytváří předpoklady pro jeho snižování, hledá optimální vzdělávací cesty
  • prohlubuje a zlepšuje spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči
  • spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (PPP - pedagogicko-psychologická poradna, SPC - speciálně pedagogické centrum) a dalšími institucemi
  • spolupracuje s vedením školy, výchovným poradcem metodikem prevence.

Konzultační hodiny:
Pro žáky – o velkých přestávkách, dle osobní domluvy i jindy
Pro učitele – kdykoliv po domluvě
Pro rodiče – kdykoliv po písemné nebo telefonické domluvě

Kontakt:
marcela.roll@zstrebotov.cz nebo tel. (sborovna): 777 137 621

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Navigace

Mapa stránek

Hledat