Platby

školné:  500,- Kč/měsíčně
(Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.)

stravné:  960,- Kč/ měsíčně
(Hospodářka školy provádí vyúčtování stravného za uplynulý  školní rok vždy k 1.9., pokud není dohodnuto jinak.)

stravné pro dítě s OŠD: 1120,- Kč/měsíčně

kulturní akce: 1 000,- Kč/ pololetí

příspěvek na výtvarný materiál: 200,- Kč/ školní rok

příspěvek na hygienické potřeby
(papírové kapesníky, vlhčené ubrousky):
100,-Kč/ školní rok


Platby školného, stravného, kulturních akcí, příspěvku na výtvarný materiál a hygienické potřeby poukazujte na účet: 126592339/0800.
Do poznámky uveďte prosím jméno dítěte.
Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Navigace

Mapa stránek

Hledat