Zápis dětí do MŠ

Milí rodiče, 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 nové opatření k organizaci zápisů do MŠ pro školní rok 2020/2021. Celé znění naleznete pod tímto odkazem.

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021 bude v naší škole probíhat od 5.5.2020 do 16.5.2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole! Žádost je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (ID datové schránky školy: 3jx3r6f),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou
  4. osobní podání žádosti bude možné v úterý 5.5.2020 od 8.00hod. – 16.00 hod. - Tabulka pro rezervaci času osobního podání

 

Dokumenty ke stažení:

  1. Žádost o přijetí do MŠ
  2. Kritéria pro přijetí
  3. Zápis dětí do MŠ

Nahlédnutí do spisu

Podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí můžete v ředitelně Základní školy a Mateřské školy Třebotov, příspěvkové organizaci v pondělí 18. 05. 2020 v době od 9.oo do 16.oo hodin

Podle ustanovení § 38, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte právo nahlížet do spisu, činit si z něj výpisy a máte nárok na pořízení kopie spisu nebo jednotlivých dokumentů. Po uplynutí výše uvedené lhůty vydá škola rozhodnutí o Vaší žádosti.

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Navigace

Mapa stránek

Hledat