Podmínky provozu

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem. Provoz mateřské školy ve školním roce 2019/2020 je od 6:30 do 17:00 hodin.

Děti se přijímají v době od 6:30 hodin do 8:00 hodin. Poté se MŠ z bezpečnostních důvodů uzamyká. Po předchozí dohodě s rodiči se lze dostavit s dítětem i v jiné době. Děti se schází od 6:30 do 7:30 hodin ve společné herně. V 7:30 hodin se rozchází děti do svých tříd. Rodiče jsou povinni děti přivádět do herny a osobně je předat učitelce. Rodiče za děti zodpovídají až do předání učitelce. Vyzvedávání dětí po obědě do 12.30 hodin.

Provoz MŠ je do 17 hodin, děti se rozchází od 16.00 do 17.00 hodin ze společné herny.

Rozdělení dětí do tříd je vyvěšeno na vchodových dveřích MŠ.

Denní režim:

6:30 – 10:00 spontánní hry a činnosti dětí, pohybové aktivity, hygiena, dopolední svačina, řízené individuální, skupinové nebo společné činnosti

10:00 – 12:00 pobyt venku

12:00 – 12:30 převlékání, hygiena, oběd

12:30 – 14:30 odpolední odpočinek na lehátku s nabídkou klidových aktivit, aktivity předškolních dětí,  individuální péče s dětmi s odkladem školní docházky, spontánní hry dětí

14:30 – 17:00 hygiena, svačina, spontánní a řízené činnosti ve třídě nebo venku, možnost pokračovat v započatých pracích dne, pohybové aktivity

Telefonní kontakty na jednotlivé třídy:

JANA SLAVOTÍNKOVÁ – MOTÝLCI
MONIKA SKRUŽNÁ – MOTÝLCI
MILOSLAVA KONRÁDOVÁ - AP
TELEFON: 773 255 003                                                   

KATEŘINA POKORNÁ – VČELIČKY
TEREZA JELÍNKOVÁ - VČELIČKY
TELEFON: 777 500 560

ROMANA BAUBÍNOVÁ – BROUČCI
JANA KRAICOVÁ – BROUČCI
PETRA ŠEJVLOVÁ - AP
TELEFON: 602 525 176      


HOSPODÁŘKA: JITKA NOSKOVÁ – TELEFON: 774 712 721
ŠKOLNÍ JÍDELNA: TELEFON: 775 213 701
EMAIL: jidelna@zstrebotov.cz

Odhlásit stravné je možno telefonicky nejpozději do 14:00 hodin předchozího dne u vedoucí školní jídelny na tel. č. 775 213 701, u hospodářky školy na tel. č. 774 712 721 nebo na emailové adrese: jidelna@zstrebotov.cz, nebo na jednotlivých třídách.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Navigace

Mapa stránek

Hledat