Přehled zájmových činností

Rekreační zájmové činnosti

Pobyt v přírodě, pohybové a sportovní hry v tělocvičně nebo na dětském hřišti

Výtvarná zájmová činnost

Malování, modelování, kreslení, výroba z různých materiálů. Výzdoba oken a nástěnky

Odpočinkové zájmové činnosti Stolní a společenské hry, společná četba dětských knížek a časopisů, vyprávění o různých zvycích a svátcích, apod.
Estetická a společenská zájmová činnost Učíme děti co je správné a slušné a co nikoliv. Kdy je třeba se omluvit, poprosit a poděkovat. Jak o sebe správně dbát, dodržovat správné hygienické návyky.
Příprava na vyučování

Didaktické hry a kvízy, doplňovačky, navazující na učivo ve škole. Ekologická a dopravní výchova.
V individuálních případech vypracování domácích úkolů.

 RÁMCOVÝ ČASOVÝ PLÁN – TÉMATICKÉ OKRUHY

Časový plán naší školní družiny obsahuje deset měsíčních tematických projektů. Každý měsíc se zabýváme jedním tematickým celkem. Do týdenní skladby zaměstnání zařazujeme různorodé činnosti zaměřené na dané téma. Různými formami procvičujeme a zdokonalujeme většinu kompetencí.

Některá témata jsou zpracována ve spolupráci s třídními učitelkami 1. stupně a doplňují výuku. Především se zaměřujeme na prvouku a vlastivědu. Vychovatelky si z nabízených aktivit a akcí vybírají adekvátní činnosti pro svoje oddělení.

Program je operativní, poskytuje možnost kreativně reagovat na změny podmínek a aktuální složení žáků, propojovat či obměňovat náplň tematických celků. Podoba našeho plánu není konečná. Bude průběžně doplňován o další náměty a nápady.  

  1. POZNÁVÁME SE NAVZÁJEM, POZNÁVÁME ŠKOLU
  2. PŘICHÁZÍ PODZIM
  3. RODINA, DOMOV
  4. VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ
  5. ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
  6. PROMĚNY –za různé bytosti a maškary, POJĎME DO POHÁDKY
  7. VÍTÁME JARO
  8. LIDÉ A ČAS, DOPRAVNÍ VÝCHOVA
  9. MÍSTO, KDE ŽIJEME
  10. HURÁ NA PRÁZDNINY

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Navigace

Mapa stránek

Hledat