Zápis do první třídy pro školní rok 2021/2022 proběhne distanční formou

Zákonní zástupci dodají k zápisu tyto doklady:

  • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělání. Žádost najdete zde.
  • Kopii rodného listu dítěte (stačí neověřená)
  • Doklad o trvalém bydlišti - zjistíme z evidence obyvatel

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělání a další výše zmíněné doklady mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (ID datové schránky školy: 3jx3r6f)
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
  3. poštou
  4. osobně v týdnu od 26. do 30. dubna od 8.00hod. – 17.00 hod. - Tabulka pro rezervaci času osobního podání

Zákonní zástupci vyplní online elektronickou přihlášku.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Mapa stránek

Hledat