Důležité informace k organizaci a provozu MŠ od 12.4.2021

Od 12.4. je umožněna osobní přítomnost dětí v MŠ, které mají povinné předškolní vzdělávaní ve skupinách maximálně po 15 dětí.

TESTOVÁNÍ:

  • Přítomnost dětí na předškolním vzdělávání je podmíněna účastí na testování.
  • Testování antigenními testy bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek ráno v šatně MŠviz. instruktážní video
  • Testování se neprovádí u dětí, které z důvodů onemocnění COVID 19 absolvovaly karanténu a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního PT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tato skutečnost musí být prokazatelně doložena.
  • Stručný grafický přehled návazných postupů antigenního testování naleznete níže

OBECNÉ INFORMACE K PROVOZU:

  • V budově školy jsou povinni nosit všichni zaměstnanci školy respirátor, ale děti tuto povinnost nemají.
  • Škola pravidelně zabezpečuje provozní hygienu a časté větrání tříd. Všichni zaměstnanci školy neustále dohlížejí na dodržování osobní hygieny dětí.
  • Dítě s patrnými příznaky infekčního onemocnění nebude vpuštěno do budovy MŠ.
  • Dítě s chronickým onemocněním včetně alergického (kašel, rýma) se prokáže lékařským potvrzením.
  • Rodiče mají nárok na ošetřovné ve dnech distanční výuky. Jestliže rodiče mají dvě děti, přičemž každé z nich bude mít nařízenu distanční výuku jiné dny, musí žádat o ošetřovné na každé dítě samostatnou žádostí. https://www,mpsv.cz/osetrovne

 

 

Kompletní dokument vydaný MŠMT.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Navigace

Mapa stránek

Hledat