Podmínky provozu

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem. Provoz mateřské školy ve školním roce 2019/2020 je od 6:30 do 17:00 hodin.

Děti se přijímají v době od 6:30 hodin do 8:00 hodin. Poté se MŠ z bezpečnostních důvodů uzamyká. Po předchozí dohodě s rodiči se lze dostavit s dítětem i v jiné době. Děti se schází od 6:30 do 8:00 hodin ve třídě VČELIČEK (bývalá družina v ZŠ). V 7:30 se převádí děti z Motýlků do třídy Motýlků (stávající pavilo). Rodiče jsou povinni děti přivádět až ke třídě a osobně je předat učitelce. Rodiče za děti zodpovídají až do předání učitelce. Vyzvedávání dětí po obědě do 12:30 hodin.

Provoz třídy Včeliček je do 16 hodin, potom se děti převedou do třídy Motýlků, kde je provoz do 17 hodin.

Rozdělení dětí do tříd je vyvěšeno na vchodových dveřích obou tříd MŠ.

 

Denní režim:

6:30 – 10:00 spontánní hry a činnosti dětí, pohybové aktivity, hygiena, dopolední svačina, řízené individuální, skupinové nebo společné činnosti

10:00 – 12:00 pobyt venku

12:00 – 12:30 převlékání, hygiena, oběd

12:30 – 14:30 odpolední odpočinek na lehátku s nabídkou klidových aktivit, aktivity předškolních dětí,    individuální péče s dětmi s odkladem školní docházky, spontánní hry dětí

14:30 – 17:00 hygiena, svačina, spontánní a řízené činnosti ve třídě nebo venku, možnost pokračovat v započatých pracích dne, pohybové aktivity

Telefonní kontakty na jednotlivé třídy:

JANA SLAVOTÍNKOVÁ – MOTÝLCI
ROMANA BAUBÍNOVÁ – MOTÝLCI
TELEFON: 773 255 003

KATEŘINA POKORNÁ – VČELIČKY
JANA KRAICOVÁ -  VČELIČKY
TELEFON: 777 500 560

HOSPODÁŘKA: JITKA NOSKOVÁ – TELEFON: 774 712 721
ŠKOLNÍ JÍDELNA: TELEFON: 775 213 701
EMAIL: jidelna@zstrebotov.cz

Odhlásit stravné je možno:
telefonicky nejpozději do 8:00 hodin u vedoucí školní jídelny na tel. č. 775 213 701, u hospodářky školy na tel. č. 774 712 721, na emailové adrese: jidelna@zstrebotov.cz, nebo na jednotlivých třídách do 8:00 hodin.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Navigace

Staré stránky

Hledat