Podmínky provozu

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem. Provoz mateřské školy ve školním roce 2018/2019 je od 7:30 do 17:00 hodin.

Děti se přijímají v době od 7:30 hodin do 8:00 hodin. Poté se MŠ z bezpečnostních důvodů uzamyká. Po předchozí dohodě s rodiči se lze dostavit s dítětem i v jiné době. Děti se schází od 7:30 do 8:00 hodin ve třídě MOTÝLKŮ (stávající pavilon) i ve třídě VČELIČEK (bývalá družina v ZŠ). Rodiče jsou povinni děti přivádět až ke třídě a osobně je předat učitelce. Rodiče za děti zodpovídají až do předání učitelce. Vyzvedávání dětí po obědě do 12.30 hodin.

Denní režim:

7:30 – 10:00 spontánní hry a činnosti dětí, pohybové aktivity, hygiena, dopolední svačina, řízené individuální, skupinové nebo společné činnosti

10:00 – 12:00 pobyt venku

12:00 – 12:30 převlékání, hygiena, oběd

12:30 – 14:30 odpolední odpočinek na lehátku s nabídkou klidových aktivit, aktivity předškolních dětí,    individuální péče s dětmi s odkladem školní docházky, spontánní hry dětí

14:30 – 17:00 hygiena, svačina, spontánní a řízené činnosti ve třídě nebo venku, možnost pokračovat v započatých pracích dne, pohybové aktivity

Telefonní kontakty na jednotlivé třídy:

JANA SLAVOTÍNKOVÁ – MOTÝLCI
ROMANA BAUBÍNOVÁ – MOTÝLCI
TELEFON: 773 255 003

KATEŘINA POKORNÁ – VČELIČKY
JANA KRAICOVÁ -  VČELIČKY
TELEFON: 777 500 560

HOSPODÁŘKA: JITKA NOSKOVÁ – TELEFON: 774 712 721
ŠKOLNÍ JÍDELNA: TELEFON: 775 213 701
EMAIL: jidelna@zstrebotov.cz

Odhlásit stravné je možno:
telefonicky nejpozději do 8:00 hodin u vedoucí školní jídelny na tel. č. 775 213 701, u hospodářky školy na tel. č. 774 712 721, na emailové adrese: jidelna@zstrebotov.cz, nebo na jednotlivých třídách do 8:00 hodin.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Navigace

Staré stránky

Hledat