Základní škola a Mateřská škola Třebotov

Olympijský běh

Ve středu 24. června 2015 se naše škola stala součástí největšího běžeckého dne v České republice (https://www.olympijskybeh.cz/skoly/).

Zorganizovali jsme si běžecký závod, který zaštítil Český olympijský výbor. Přihlásili jsme se totiž do Olympijského běhu.

Žáci běželi podle svých sil po trase dlouhé přibližně 1 kilometr. Měli natrénováno, protože během školního roku pilně plnili disciplíny olympijského víceboje. Startovali v 9 hodin na velkém fotbalovém hřišti.
Každý účastník obdržel diplom a tričko s logem olympijského běhu. Velké poděkování patří žákům devaté třídy, kteří pod vedením pana učitele Říhy vytyčili trasu a byli výbornými vodiči a fanoušky pro mladší spolužáky.

Fotogalerie